УЕБ покана

WEBINAR от РЕФЕРАНС ОФТА:

На 16.06.20 г. от 19.00 ч. - Webinar с чуждистранни лектори на тема: "Практически подход при офталмологична невропротекция, озонотерапия и оток на роговицата". Регистрация за Webinar на адрес:

https://itservice.bg/ophthalmology