Участие в XX-ти симпозиум

Referans Ofta™ взе участие ХХ-ти симпозиум с тема: „Предизвикателства в лечението и диагностиката на глаукомите“, 25-26 март 2022 г. в гр.София