Презентация и конференция - 18 Май, 2019г.

"Участвахме с фирмена презентация в годишната конференция по катарактална и рефрактивна хирургия в к.к. Златни пясъци на 18 Май 2019г."
 
Представен беше най-новият продукт NEURETIN. Първият офталмологичен невропротектор с витамин Б12.